1. U heeft via onze portal een kosteloze basisovereenkomst afgesloten, waarmee u wettelijk heeft voldaan aan de contracteringsplicht.
2. Wij ontvangen de second opinion aanmelding telefonisch of digitaal van de werknemer (via de primaire bedrijfsarts). Dit kan middels de webportal van www.secondopinion.nl. Wij stemmen deze aanmelding telefonisch af met de primaire bedrijfsarts en de werkgever.
3. Bij het accepteren van de opdracht, wordt door De Landelijke Second Opinion Poli vastgelegd hoe de vergoeding van de te verlenen expertise verloopt (werkgever, verzekeraar of werknemer zelf). Zonder vastlegging hiervan, kunnen wij onze dienstverlening niet starten.
4. De cliënt dient altijd een toestemmingsverklaring in te vullen voor het uitwisselen van medische gegevens met behandelende artsen en indien nodig, gemeentelijke instanties en/of verzekeraars.
5. Een spreekuur met de second opinion arts wordt binnen vijf werkdagen ingepland.
6. Na het consult stellen wij een medisch second opinion rapport op voor de primaire bedrijfsarts/medisch adviseur.
7. De werknemer heeft correctie- en inzage recht en machtigt De Second Opinion Poli om de rapportage te verzenden naar de primaire bedrijfsarts.
8. Wij streven ernaar een second opinion traject binnen tien dagen na ontvangst van de toestemmingsverklaring uit te voeren.