Werkwijze

1. Voor 1 juli 2018 dienen werkgevers een oplossing gecontracteerd te hebben, waarbij de ondernemingsraad geconsulteerd dient te worden vanwege het instemmingsrecht op arbozaken.

2. Via De Second Opinion Poli is het mogelijk voor werkgevers om efficiënt en kosteloos een basisovereenkomst af te sluiten met De Landelijke Second Opinion Poli als onafhankelijke en onpartijdige organisatie, waarbij de kans groot is dat de ondernemingsraad met deze oplossing instemt.

3. Werknemers van aangesloten en reeds gecontracteerde werkgevers kunnen direct via de beveiligde portal een second opinion aanvragen, welke vervolgens binnen 5 werkdagen wordt ingepland, maar ook particulieren en niet aangesloten werkgevers kunnen direct een second opinion aanvragen.

4. De uitgevoerde second opinion voldoet aan de eisen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid zoals de Arbowet en het Arbobesluit stellen en kan rekenen op steun van werknemers, werkgevers en ondernemingsraden.

Waarom?

1. Ondernemingsraden, werknemers en werkgevers hechten grote waarde aan een eenvoudige procedure, snelle uitvoering en verbetering van de duurzame inzetbaarheid. Directe toegang tot een onafhankelijke en onpartijdige bedrijfsarts is hiervan een voorbeeld. Het staat vast dat dit bijdraagt aan een beter vertrouwen van werknemers in de arbozorg.

2. Wij respecteren het belang van werkgevers dat een second opinion de voortgang van het re-integratieproces niet onnodig moet vertragen en onderschrijven de uitgangspunten van de Wet verbetering poortwachter.

3. De kwalitatief hoogwaardige en onpartijdige benadering van onze bedrijfsartsen, slaat een brug tussen werknemers, ondernemingsraden en werkgevers en draagt daarmee bij aan optimale arbozorg en effectieve re-integratie in Nederland.