Kwaliteit

De Second Opinion Poli hecht zeer aan de betrouwbaarheid en kwaliteit van onze medewerkers, dienstverlening en handelswijze. Onze rapportages en dienstverlening worden opgesteld volgens de meest recent geldende kwaliteitsnormen en protocollen, die onder andere zijn vastgesteld door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij der Geneeskunde (KNMG), de verzekeringsgeneeskundige protocollen van de Nederlandse Vereniging voor de Verzekeringsgeneeskunde (NVVG), De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en de gedragscode van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA). De organisaties welke De Second Opinion Poli hebben ingericht, beschikken over een landelijk dekkend netwerk aan senior bedrijfsartsen en voldoende ondersteunend deskundig personeel.

Landelijke Dekking

De Second Opinion Poli beschikt over een landelijk dekkend netwerk aan gespecialiseerde bedrijfsarten en spreekuurlocaties. Hierdoor is het mogelijk landelijk werkgevers te ontzorgen voor wat betreft de invulling van de second opinion verplichting.