Het recht van werknemers op een second opinion van een bedrijfsarts is een fopspeen, tenzij de ondernemingsraad zijn invloed laat gelden. De ondernemingsraad kan namelijk eisen stellen aan de regeling van de second opinion in het contract tussen werkgever en bedrijfsarts.

  1. Door Rik van Steenbergen
    Met ingang van 1 juli 2017 heeft iedere werknemer recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. De second opinion arts mag niet werkzaam zijn voor de werkgever of diens arbodienst. De SER had een second opinion in overweging gegeven ‘met het oog op het bevorderen van het vertrouwen van werknemers in de bedrijfsarts’ Lees het hele artikel
  2. Het recht van werknemers op een second opinion van een bedrijfsarts is een fopspeen, tenzij de ondernemingsraad zijn invloed laat gelden. De ondernemingsraad kan namelijk eisen stellen aan de regeling van de second opinion in het contract tussen werkgever en bedrijfsarts.
  3. Joep Bertrams maakte daar onderstaande hilarische animatie bij.