De Landelijke Second Opinion Poli is opgericht namens  IKA-NED BV, met als doel om een centrale landelijke dekkende pool aan onafhankelijke en onpartijdige kwalitatief hoogwaardige second opinion bedrijfsartsen te verzamelen. Dit wordt gedaan vanuit de reeds bestaande bedrijfsartsnetwerken van de oprichtende organisaties.

Mede gesteund en genoemd door het FNV in enkele artikelen over de gewenste onafhankelijkheid van de second opinion, bieden de betrokken organisaties vanuit deze visie de second opinion aan via een onafhankelijke en onpartijdige partij: De Landelijke Second Opinion Poli©.