Visie

De Landelijke Second Opinion Poli heeft als visie dat de uitvoering van het werknemersrecht op een second opinion bij voorkeur door onafhankelijke arbeidsgeneeskundige expertisebureaus uitgevoerd moet worden.

Dit is op deze wijze ook opgenomen in de Arbowet met ingang van 1 juli 2017.

Missie

Onze missie is om via het instrument van de onafhankelijke second opinion bij te dragen aan het verbeteren van de re-integratie van werknemers en duurzame inzetbaarheid in Nederland. Hierdoor wordt het vertrouwen van werkgevers, ondernemingsraden en werknemers in goede en kwalitatieve arbozorg vergroot.