De Landelijke Expertisebalie heeft een landelijk dekkende basisoplossing gelanceerd, waarmee werkgevers kosteloos kunnen voldoen aan het recht op een onafhankelijke second opinion voor de werknemer, zoals genoemd in de nieuwe Arbowet.

Voor arbodiensten, werkgevers en verzuimintermediairs heeft De Landelijke Expertisebalie het mogelijk gemaakt om de second opinion verplichting te verzekeren middels een gratis basiscontract.

Het gratis basiscontract kan direct afgesloten worden bij De Landelijke Expertisebalie. Bij het afsluiten van het basiscontract wordt er volledig voldaan aan de nieuwe Arbowet waartoe een klachtenreglement behoort, welke aanvaardbaar is voor de ondernemingsvertegenwoordiging.

• U ondertekent een gratis basisovereenkomst met De Landelijke Expertisebalie voor de invulling van de second opinion verplichting. De Landelijke Expertisebalie beschikt over tientallen bedrijfsartsen door het hele land en een dekkend netwerk aan spreekuurlocaties.
• Na ondertekening van het contract ontvangt u een login tot een beveiligd verwijzingsportaal, waarin u alle verwijzingen naar De Landelijke Expertisebalie kunt inzien en monitoren.
• De Landelijke Expertisebalie werkt veilig, snel en betrouwbaar. Zij voldoet volledig aan de AVG en is een erkend gemachtigde van het UWV.