Stappenplan controle stroomschema en niet instemmen met huidige oplossing second opinion binnen uw organisatie:

Bent u geïnteresseerd om in samenspraak met ondernemingsraad (en uiteraard de werkgever zelf) voor uw organisatie een (aanvullende) gratis basisovereenkomst af te sluiten met de Landelijke Second Opinion Poli, dan kunt u via het stroomschema eenvoudig controleren of uw ondernemingsraad voldoende is geconsulteerd.

Heeft u een beslissing genomen?
Als in overleg met uw werkgever ingestemd kan worden met een (aanvullende) basisovereenkomst met De Landelijke Second Opinion Poli dan kunt u onderstaande stappen volgen voor het afsluiten hiervan:
1) De werkgever ondertekent online de gratis basisovereenkomst met De Landelijke Second Opinion Poli voor wat betreft de invulling van de second opinion verplichting. De Landelijke Second Opinion Poli beschikt over tientallen bedrijfsartsen door het hele land en een dekkend netwerk aan spreekuurlocaties.
2) De HR afdeling en de primaire arbodiensten dienen de werknemer te wijzen op het feit dat de werknemer zelf mag kiezen bij welke gecontracteerde provider de werknemer de second opinion wenst uit te laten voeren.
3) De Landelijke Second Opinion Poli stuurt informatie- en instructiemateriaal naar de HR afdeling, waarbij de ondernemingsraad een monitorende rol kan spelen of medewerkers voldoende voorgelicht zijn.
4) Na ondertekening van het contract, ontvangt u een login tot een beveiligd verwijzingsportaal waarin u alle verwijzingen naar De Landelijke Second Opinion Poli kunt inzien en monitoren.
5) Wij gaan voor u aan de slag. De Landelijke Second Opinion Poli werkt veilig, snel en betrouwbaar, voldoet volledig aan de AVG en is een erkend gemachtigde van het UWV.
6) Medewerkers van aangesloten werkgevers kunnen direct via de website www.secondopinionpoli.nl een second opinion aanvragen (na de verkregen toestemming van de primaire bedrijfsarts). Deze aanvraag wordt conform de werkinstructie in behandeling genomen door onze organisatie.