Met ingang van 1 juli 2017 heeft u, als werknemer, recht op een second opinion door een externe onafhankelijke second opinion bedrijfsarts, indien u zich niet kunt vinden in het arbeidsmedisch oordeel van de ‘eigen’ bedrijfsarts van uw werkgever. Dit vloeit voort uit de nieuwe Arbowet die zeer recent is ingevoerd. Uw werkgever dient daarbij de kosten van de second opinion te dragen.

Om een volledig beeld te krijgen van de actuele en relevante medische beperkingen ten aanzien van uw belastbaarheid , voeren de onafhankelijke bedrijfsartsen van De Landelijke Second Opinion Poli een nauwkeurig onderzoek voor u uit. Hierbij worden uw medisch specialisten en behandelaars geraadpleegd, indien dat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een compleet beeld.